Komputronik S.A. oraz SENTE nawiÄ…zujÄ… wspÃłÅ‚pracÄ™

źródło: Realitynet.pl dodane: 2007-01-24

Komputronik podpisaÅ‚ umowÄ™ partnerskÄ… z producentem oprogramowania dla przedsiÄ™biorstw firmÄ… SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. W ramach umowy, firmy bÄ™dÄ… wspÃłÅ‚pracowaÅ‚y ze sobÄ… w zakresie handlu i wdraÅźania pakietu oprogramowania SENTE System, wspierajÄ…cego w zarzÄ…dzaniu maÅ‚e i Å›rednie przedsiÄ™biorstwa. „Porozumienie zawarte z SENTE, to kolejny krok na drodze realizacji naszej strategii rynkowej, polegajÄ…cej na wspÃłÅ‚pracy z firmami produkujÄ…cymi oprogramowanie dedykowane dla okreÅ›lonych grup odbiorcÃłw. DziaÅ‚ Komputronik Biznes, swÃłj know-how ma opierać na bazie wspÃłÅ‚pracy z najlepszymi firmami technologicznymi”, powiedziaÅ‚ Sebastian Gazda Wiceprezes ZarzÄ…du.

czytaj dalej

Zobacz również